Mjesto Pobrđani, općina Sunja, pored ceste D224 Sisak - Hrvatska Dubica koje se nalazi na udaljenosti 30-ak km od Sisak, a 70-ak km od Zagreba.

GPS kordinate: S 45.31473° I 16.59248°

adrenalinparksunja@gmail.com

098 390 939