3D Archery

Gađanje 3D maketa životinja u naravnoj veličini lukom i strijelama.

Streličarska 3D staza sa 24 mete na površini od cca 40 000 m2.

Mogućnost najma lukova i strijela